Tárgyadatlap: BMEGEVGAV04

A tárgy a szakmai törzsanyag része, a vegyész szakos hallgatóknak a 2. félévben, a biomérnököknek a 3. félévben oktatott, kötelező tantárgy. Feladata a Vegyészmérnöki Karon tanuló hallgatók mérnöki szemléletének kialakítása, fejlesztése, és a vegyészmérnök számára szükséges gépészmérnöki ismeretek megtanítása. Ezzel elősegíti az elsajátítandó szakmai kompetenciák között szereplő, a technológiai rendszerek fejlesztésére, tervezésére és működtetésére irányuló szakmai ismeretek megszerzését.

Ez a tárgy gyakorlati képzés keretében az ábrázolási készség elsajátításának segítségével megismertet a műszaki ábrázolás alapjaival, valamint a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapmennyiségek és gépek mérésével. A fenti ismeretek megszerzésén túl cél a méréstechnikai rutin és az eredmények dokumentálásának megismertetése.