Tárgyadatlap: BMEGEVGBX01

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse az áramlástechnikai gépekben (ÁTG) és rendszerekben lejátszódó alapvető folyamatokat, bemutassa az ezekhez kapcsolódó elméleti hátteret, méretezési módszereket, üzemeltetési szempontokat és méréstechnikát.