Erőforrásallokációs feladatok az energetikában - BMEGEENNEEA